Do startu pozostało:
DNI
GODZ
MIN
SEK
11. Nadmorski Bieg Uzdrowiskowy - Dąbki28 lipca 2024 r.
REGULAMIN 2024
 1. Cel imprezy
 1. Organizatorzy, sponsorzy, patroni medialni
 1. Termin, miejsce, program:
 1. Trasa:
 1. Biuro Zawodów
 1. Warunki uczestnictwa:
 1. Zgłoszenia:
 1. Opłaty:
 1. Pomiar czasu i klasyfikacja:
 1. Nagrody:
 1. Postanowienia końcowe:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Darłowie danych osobowych interesantów jest Gmina Darłowo reprezentowana przez Wójta Gminy Darłowo z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, kontakt: telefon: +48 (94) 344 63 01 , e-mail: poczta@ugdarlowo.pl
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  iod@ugdarlowo.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji ustawowo nałożonych zadań publicznych wykonywanych przez Urząd Miejski w Darłowie, tj. Wynikających z obowiązujących przepisów prawa – z zaznaczeniem, że ilekroć pozyskiwanie i przetwarzanie danych jest wyraźnie uregulowane prawem nie zachodzi potrzeba realizacji obowiązku wynikającego z art. 14 ust 1 i 2 RODO;
 4. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i pomocne w celu realizacji w/w zadań, wykonywania umów, zleceń, rekrutacji oraz innych zobowiązań prawnych i przetwarzane będą wyłącznie w tym celu;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana Danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 6. Dane mogą być udostępniane przez Administratora Danych jedynie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa;
 7. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 8. Ma Pani/Pan prawo uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczącej:
  1. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora;
  2. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  3. stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  4. ewentualnym źródle pozyskania danych;
  5. prawo sprostowania Państwa danych;
  6. udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  7. planowanego okresu przechowywania danych;
  8. oraz inne wynikające z Rozporządzenia.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisów szczególnych;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Sponsorzy i Partnerzy w roku 2024
 
Logo Sanatorium Uzdrowiskowe Dukat Medical SPA - Dąbki Logo Interferie.pl - Dąbki Logo bieganie.pl Logo Żyj z energią Logo Bursztyn Medical Spa & Wellness - Dąbki Logo Sanatorium Uzdrowiskowe Susmed - Dąbki Logo Hotel Delfin SPA&WELLNESS - Dąbki Geovita Medical Spa – Dąbki Ośrodek Wypoczynkowy DUET Logo Porto - kawiarnia Dąbki Logo Z.U.H. ELTROM Sławomir Grzebień Darłowo Logo Usługi Hydrauliczne - Bartosz Kowalik - Domasławice Logo Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach Logo Straż Gminna Logo OSP
11. Nadmorski Bieg Uzdrowiskowy - Dąbki
28 lipca 2024r.
biuro@bieguzdrowiskowy.pl   tel.: +48 604 917 740 lub +48 502 224 729